Burgemeester Mulder benoemd tot ereburger

Op dinsdag 27 september 2022 was er een bijzondere raadsvergadering in Hulst. Tijdens deze bijeenkomst nam Jan-Frans Mulder (1955) afscheid als burgemeester van Hulst. De gemeenteraad besloot Jan-Frans Mulder te benoemen tot ereburger van Hulst. Dit besluit vernam hij tijdens de bijzondere raadsvergadering.

Verdiensten voor Hulst
Jan-Frans Mulder is burgemeester van Hulst sinds 1 juni 2003. Hij heeft zich ruim negentien jaar ingezet voor onze gemeente. Dat deed hij op bijzondere manier. Met vastberadenheid en een wijs beleid droeg hij bij aan het welzijn van de inwoners van de gemeente. Hij was daarbij een echte burgervader.

Ereburgerschap
De gemeenteraad van Hulst is van mening dat Jan-Frans Mulder grote dank toekomt. Zij besloot dit tot uiting te brengen door het Ereburgerschap toe te kennen. Dat besluit nam de gemeenteraad op 7 juli 2022. Het is gebaseerd op de Verordening op de onderscheidingen van de gemeente Hulst.
Plaatsvervangend raadsvoorzitter Jos de Block maakt het besluit op 27 september 2022 tijdens de bijzondere raadsvergadering bekend. Hij reikt ook de bij het Ereburgerschap behorende gouden penning uit.

Ereburgers van Hulst
Jan-Frans Mulder is de 9e persoon in de geschiedenis die tot Ereburger van Hulst is benoemd.
Eerder viel deze eer de volgende personen te beurt:

2017     Mathieu van Bellen         Violist uit Hulst
2009     Reinhold Ruhr                Burgemeester Michelstadt
2009     Piet Hamelink                Restauratie Basiliek Hulst
2003     Antoine Kessen             Burgemeester Hulst
1984     Peter Molthoff                Burgemeester Hulst
1979     Jan Jansen                    Brandweercommandant Hulst
1977     Erwin Hasenzahl            Burgemeester Michelstadt
1972     Piet Brand                     Wethouder Hulst