Kerngezond Hulst

Twaalf partijen gaan dit jaar van start met Kerngezond Hulst. Daarmee is Hulst de tweede gemeente in Zeeland die Kerngezond inzet om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen.

Noodzaak
De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning is niet meer vanzelfsprekend. Dat komt door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte. In Zeeland is dat nog meer dan in de rest van Nederland. ‘Als we niet anders gaan werken, dan komen we in Zeeland - in 2030 - in de zorg & welzijn 7.400 medewerkers tekort. Dat heeft ook gevolgen voor de inwoners van onze gemeente.’, zo legt wethouder René Ruissen uit. ‘Eén van de uitgangspunten van Kerngezond is het voorkomen én het binnen de perken houden van de vraag om zorg. Dat kan door extra aandacht te geven aan gezondheid, preventie en het vroeg signaleren. Als gemeente hebben we daar een belangrijke rol in.’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Binnen Kerngezond Hulst nemen de deelnemende partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de juiste zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente Hulst. Belangrijk daarbij is de inzet van data en digitale middelen en ‘positieve gezondheid’.

Samenwerken
Kerngezond is een samenwerkingsverband op lokaal niveau. Het verbindt de professionals uit de sociaal en medische wereld. Ook sluit het aan bij de doelen van de Zeeuwse Zorg Coalitie.
De participanten zijn: huisartenpraktijken Pallion, De Groenendijk en Kloosterzande, Stichting Hulst voor Elkaar, apotheken Reynaert/Nobel, Hulst/Zoetevaart en BENU Kloosterzande, ZorgSaam, Zorggroep, Emergis, GGD Zeeland, CZ Zorgverzekeraar en gemeente Hulst.

Start project
Op donderdag 16 februari 2023 is de start van het project Kerngezond Hulst. Zorgmedewerkers gaan deze dag kennismaken en samen de thema’s bepalen waaraan ze dit jaar gaan werken.