Klimaat centraal in Hulst

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-uw-bed show, een wereldprobleem waar u zelf weinig vat op hebt? Of zit u er wel mee in, maar weet u niet goed wat u zelf kunt ondernemen? Mogelijk doet u al van alles. Alleen, helpt het ook echt?

Op woensdag 4 maart 2020 staat het klimaat centraal in Den Dullaert te Hulst. Die avond organiseert de gemeente Hulst een levendige lezing over tien klimaatacties die werken. De lezing vertrekt vanuit de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijgt u tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.

Over klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische redmiddelen. Nog anderen beweren dat gelijk welke actie nutteloos is. En wat met veel gestelde vragen als: Is elektrisch rijden, kernenergie of houtverbranding nu goed of slecht voor het klimaat? En hoe brengt u de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te worden als ‘klimaatactivist’?

Tijdens de lezing op 4 maart 2020 wordt het ‘grote verhaal’ verteld, doorspekt met anekdotes. De aanwezigen worden actief betrokken via vraagstelling, het samen opbouwen van redeneringen en het maken van licht verteerbare oefeningen.
De lezing is gratis en wordt verzorgd door Pieter Boussemaere. Hij is docent geschiedenis & klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge (B).

Interesse?
De lezing vindt plaats in Den Dullaert, gelegen de Sportlaan te Hulst en begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Graag even op voorhand aanmelden via info@gemeentehulst.nl

Aanleiding
In het coalitieprogramma 2018-2022 staan duurzaamheid en milieu als speerpunten omschreven. Het gemeentebestuur wil – samen met haar inwoners en ondernemers - bijdragen aan het milieu en een duurzame samenleving.