Klimaatenquete Zeeuws-Vlaanderen uitgesteld

Er komt een Zeeuws-Vlaamse enquête onder de inwoners, bedrijven en organisaties over de gevolgen van het veranderen van het klimaat. Dat werd onlangs in het gemeentelijke voorlichtingsblad aangekondigd. Deze enquête zou in de maanden mei en juni 2020 worden uitgezet. In verband met de coronamaatregelen is besloten de enquête uit te stellen.

In gesprek over het klimaat
De klimaatverandering levert risico’s op ten aanzien van wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Wateroverlast op straat door zeer zware buien of ondergelopen landbouwpercelen door langdurig natte periodes. Oogstschade en beplanting in de tuin die verdroogt of dood gaat door langdurig lange droge periodes. Is er nog wel voldoende drinkwater voor mens en dier? Extreme warmte die gezondheidsproblemen veroorzaakt of het werktempo vertraagt. Staat mijn huis wel op een veilige plek als er een overstroming plaatsvindt? Als dat niet zo is, kan ik wel op tijd vluchten?

Om een beeld te krijgen hoe inwoners, bedrijven en organisaties denken over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan willen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten in gesprek. De doelen van dit gesprek zijn:
- Vergroten van de bewustwording bij overheden, organisaties én inwoners.
- Inzicht krijgen in de lokale risico’s.
- Inzicht bieden in het al dan niet accepteren van kwetsbaarheden. Welke risico’s zijn acceptabel en welke risico’s willen we vermijden?

Besloten is om dit “gesprek” in eerste instantie te houden aan hand van een enquête.