Koninklijke Onderscheidingen voor raadsleden

Op donderdag 24 maart 2022 reikte burgemeester Jan-Frans Mulder – namens Zijne Majesteit de Koning - drie Koninklijke Onderscheidingen uit. Dit gebeurde tijdens het afscheid van de oude gemeenteraad van Hulst. De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Ronnie Roctus, André Fokker en Fons Dobbelaer.

Tijdens deze raadsbijeenkomst werd afscheid genomen van de raadsleden die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen zetel hebben verworven.

De drie heren kregen de onderscheiding voor hun inzet voor de gemeenschap.

Ronnie Roctus was sinds maart 2006 lid van de gemeenteraad van Hulst. Hij nam op 24 maart 2022 na zestien jaar raadslidmaatschap afscheid. Daarnaast is Ronnie Roctus sinds januari 2012 bestuurslid van zowel de Parochie H. Maria Sterre der Zee als de parochiekern Ter Duinen - cluster Noord. Sinds januari 2014 is hij penningmeester van Parochie H. Maria Sterre der Zee.

André Fokker was sinds april 2018 lid van de gemeenteraad van Hulst. Gedurende de perioden van april 2004 tot maart 2010 en van september 2011 tot maart 2014 was hij raadslid in de gemeente Vlaardingen. Bij de Protestantse Gemeente Oosthoek (Hulst  - Kloosterzande) was de heer Fokker scriba (schrijver) in de periode van 2018 tot 2020. Bij de Motorclub Zeeuw-Vlaanderen vervulde hij de rol van secretaris in de jaren 2018 en 2019.

Fons Dobbelaer was in totaal ruim twintig jaar lid van de gemeenteraad van Hulst. Daarnaast was hij anderhalf jaar wethouder van Hulst. Zijn raadslidmaatschap vervulde hij in de perioden van januari 2003 tot september 2008 en van maart 2010 tot maart 2022. Fons Dobbelaer was wethouder in de periode van september 2008 tot maart 2010.
Namens de gemeenteraad van Hulst zat hij sinds april 2014 tot nu toe in het Algemeen bestuur van Dethon. Ook was hij actief bij het waterschap. In de periode 1994-1999 was hij Hoofdingeland van Waterschap Hulster Ambacht. Daarna was hij dat tot 2008 bij Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. En in de periode van 2015 tot 2019 was hij Hoofdingeland bij Waterschap Scheldestromen.
Daarnaast was de heer Dobbelaer 37 jaar voorzitter van Stichting Jaarmarkt Sint Jansteen (1980-2017. Hij is sinds november 2013 bestuurslid van gemeenschapscentrum De Warande in Sint Jansteen.