Koop- en ontwikkelovereenkomst Perkpolder ondertekend

Op vrijdag 21 december 2018 is de koop- en ontwikkelingsovereenkomst Perkpolder ondertekend. Deze overeenkomst is gesloten tussen Hulst aan Zee BV (HAZ) en Perkpolder Beheer BV (PB), waarvan de gemeente Hulst enig aandeelhouder is. Door het sluiten van deze overeenkomst is het totale projectgebied Perkpolder verkocht aan HAZ. De betreffende gronden worden tussen 2021 en 2028 gefaseerd betaald en geleverd.

HAZ heeft steeds het voornemen gehad om ter plaatse een jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen te realiseren. Het geldende bestemmingplan maakt deze ontwikkeling mogelijk. De ontwikkeling van project Perkpolder moet een sociaal-economische impuls geven aan het noordelijk deel van de gemeente. Dat is het doel dat de gemeente al nastreeft sinds in 2003 de veerdienst Kruiningen-Perkpolder uit de vaart werd genomen.

Het komende half jaar wordt voortvarend aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuw masterplan. Daarin moet duidelijk worden hoe het plangebied wordt ingevuld en vormgegeven. Daarna wordt het aanvragen van de eerste vergunningen voorbereid. Na het verlenen en onherroepelijk worden van deze vergunningen, worden de eerste gronden geleverd en betaald. De uitvoering kan daarna beginnen. Het streven is om daar begin 2021 mee te starten. Over circa 10 jaar moet het project dan volledig zijn gerealiseerd.

Door de ondertekening van de koop- en ontwikkelingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is een belangrijke stap gezet om tot realisatie van het project te komen. Het gemeentebestuur van Hulst is daar zeer tevreden over.
Partijen kunnen nu vol goede moed aan de slag om hier in een nieuwe fase een succesvol vervolg aan te geven. Dat wil de gemeente onder andere doen door veranderingen in de organisatiestructuur van PB door te voeren. Daarbij worden de projectaansturing en de bestuurlijke besluitvorming meer geïntegreerd in de gemeentelijke organisatie. In dat verband is besloten om afscheid te nemen van de huidige projectdirecteur. Er wordt een nieuwe, tweehoofdige directie benoemd. Het gemeentebestuur vertrouwt erop dat zij - in samenwerking met HAZ - tot een prachtig eindresultaat van deze gebiedsontwikkeling komt.