Kosten gemeentelijke diensten nagenoeg gelijk

Jaarlijks bekijken we de kosten van onze gemeentelijke diensten. Het voorstel is om de kosten
voor 2023 nagenoeg ongewijzigd te houden.

Kleine aanpassing
Het voorstel is om de kosten voor de diverse diensten en producten van onze gemeente slechts te indexeren met 2%. Dit geldt niet voor de kosten van omgevingsgunningen, die te maken hebben met bouwactiviteiten. Die blijven ongewijzigd.
Voor de kosten van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zijn er landelijke afspraken. De gemeente Hulst houdt vast aan de landelijke maximale tarieven. Dat betekent dat deze producten ongeveer 2 tot 3 euro duurder worden.

Besluitvorming
De kosten zijn vastgelegd in de Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabellen. De raadscommissie Middelen bespreekt het voorstel hierover op donderdag 1 december 2022. De bedoeling is dat de gemeenteraad vervolgens op donderdag 15 december 2022 een besluit neemt.