Kunst en cultuur: Juist nu!

Het culturele leven is door de corona crisis voor een groot gedeelte tot stilstand gekomen. Iedereen die met kunst en cultuur bezig is, weet hoeveel dit bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhorigheid in een stad, dorp, wijk of buurt.

De gemeente Hulst wil daarom creatievelingen in de gemeente aanmoedigen om culturele activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan kunstenaars of werknemers en leden van een culturele stichting of vereniging. Heeft u een corona-proof idee op het gebied van kunst en cultuur? Een idee dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid en/of samenhorigheid in onze gemeente? Dan is dit de uitgelezen mogelijkheid om hier iets mee te doen.

Spelregels:

- Het plan valt hoofdzakelijk binnen kunst en cultuur;

- Het is corona-proof en zal in 2021 plaatsvinden;

- Het is niet commercieel van aard;

- Het vraagt een bijdrage van de gemeente tot 2.500 euro;

- Kan inzichtelijk gemaakt worden in een begroting;

- U moet in gemeente Hulst woonachtig zijn of de vereniging / stichting dient in de gemeente Hulst zijn gevestigd;

- Het draagt bij aan het motto ‘In Hulst doet iedereen mee’ en richt zich bij voorkeur op kwetsbare groepen zoals minima, ouderen/jongeren, mensen met een beperking, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond;

- Tot 1.000 euro kan aangevraagd worden via Digi-D. Boven de 1.000 euro is een E-herkenning nodig.


Deadline
Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 september 2021. Of tot het beschikbare financiële plafond bereikt is.

Aanmelden
Aanmelden kan via j.timmerman@gemeentehulst.nl of doe direct een aanvraag via het digitaal loket op onze website.