Kwaliteit Wmo-hulp steeds beter in Hulst

De kwaliteit van de in de gemeente Hulst geboden Wmo-hulp wordt steeds hoger gewaardeerd door inwoners. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019. 

Zo zijn cliënten meer tevreden over de snelheid waarmee ze zijn geholpen (75% t.o.v. 62,3% in 2018). Cliënten voelen zich serieus genomen (90%) en zoeken samen met consulenten naar oplossingen voor hun hulpvraag (86%). Bijna 88% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en 85% meldt met de ondersteuning beter de dingen te kunnen doen, die zij willen doen. Ook weten steeds meer cliënten dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
De vindbaarheid van Hulst voor Elkaar en de snelheid van het proces van aanvraag tot toewijzing blijven nog wel aandachtspunten. Hieraan gaat gewerkt worden in de komende periode.

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek gedaan. Inwoners die hulp of ondersteuning kregen via de Wmo ontvingen een vragenlijst. In totaal werden ruim 700 vragenlijsten verstuurd. De respons was goed, 43% vulde de vragenlijst in.
Doel van het onderzoek is om de Wmo-hulp en -ondersteuning verder te optimaliseren. Zo is onder andere gevraagd hoe men de kwaliteit van de ondersteuning ervaart, of men zich serieus genomen voelt, of men snel is geholpen, en of de zorg aansluit bij  de ondersteuningsbehoefte.
De resultaten van het onderzoek zijn vervolgens vergeleken met die van de voorgaande jaren. 

Het onderzoek werd voor de gemeente Hulst uitgevoerd en verwerkt door ZB Planbureau en bibliotheek van Zeeland.