Kwaliteit wegen gemeente Hulst op niveau

De wegen van de gemeente Hulst voldoen aan het nagestreefde kwaliteitsniveau. Dat blijkt uit de Benchmark Verhardingen Zeeland, uitgevoerd in opdracht van de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen.

Het doel van deze benchmark is drieledig:
-    Inzicht krijgen in de eigen prestaties en de prestaties ten opzichte van elkaar;
-    Leren van elkaar en leren met elkaar;
-    Het opzetten van een kennisplatform voor professioneel wegbeheer.

De gemeente Hulst streeft voor haar wegen naar een kwaliteitsniveau B. Dat is het niveau dat de meeste Zeeuwse wegbeheerders als doel hanteren. De gemeente Hulst blijkt aan dit niveau te voldoen. Verder is gebleken dat de gemeente Hulst hiervoor minder dan gemiddelde kosten maakt.

In 2022 vindt opnieuw een vergelijkend onderzoek plaats.