Laat je kind meedoen

Het nieuwe jaar is net begonnen: nieuwe ronde, nieuwe kansen! Maar wat als er onvoldoende geld is om uw kind(eren) mee te laten doen op school of bij culturele activiteiten? De gemeente Hulst wil alle kinderen gelijke kansen bieden. Hiervoor werkt de gemeente Hulst samen met Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Deze stichting zorgt voor de afhandeling van aanvragen voor bijdragen aan activiteiten op gebied van sport, cultuur en/of onderwijs.

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gemeente Hulst wonen, kunnen gebruik maken van de ondersteuning van de Stichting Leergeld. Hun ouders en/of verzorgers moeten kunnen aantonen dat hun inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau.

Stichting Leergeld biedt ondersteuning op het gebied van:

1. Onderwijs
Er kan een aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een vergoeding van de ouderbijdrage, deelname aan een schoolreisje of schoolkamp, voor de aanschaf van een laptop/computer voor schoolgebruik of voor overige noodzakelijke schoolkosten. Als uw kind met de fiets naar school moet, kan Stichting Leergeld wellicht ondersteunen bij de aanschaf van een fiets.

2. Sport                
Bij de stichting kan een aanvraag worden ingediend voor de vergoeding voor de contributie van de sportclub. Ook kan de stichting helpen bij de aanschaf van sportkleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Daarnaast kunt u ook een aanvraag indienen voor deelname aan zwemles.

3. Cultuur            
De stichting ondersteunt ook op het gebied van cultuur. Hierdoor kan een kind deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles, balletles of scouting.

Wilt u een aanvraag voor ondersteuning aan uw kind(eren) voor onderwijs, sport en/of cultuur indienen? Ga dan naar www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen en klik op de knop “Doe een aanvraag!”. Stichting Leergeld neemt persoonlijk contact met u op en bespreekt de wensen en mogelijkheden voor ondersteuning.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente Hulst op tel. 14 0114.