Laatste fase woonwijk Witte Brug van start

De openbare ruimte in woonwijk Witte Brug is bijna klaar. De aansluiting van de wijk op de Grote Kreekweg is de laatste fase. Die fase start op 28 juni 2022.

Wat gaan we doen?
De aansluiting van de wijk op de Groote Kreekweg passen we aan en maken we verkeersveiliger. De aannemer werkt de komende weken aan de ingang van de wijk op de kruising van De Sluyskreek en De Droge Kreek. Ook de kruising met de Groote Kreekweg is onderdeel van het werk. Er komt een plateau in de Grote Kreekweg. Het fietspad krijgt een uitbuiging.
De aannemer verwijdert eerst de oude bestrating en past de inrichting aan. De laatste stap is het opnieuw asfalteren van het wegdek.

Wat is de planning?
Het werk start op dinsdag 28 juni 2022. De verwachting is dat het werk klaar is op vrijdag 15 juli 2022. De laatste fase is het asfalteren. Dat kan enkel gebeuren bij droog weer.

Is de wijk bereikbaar?
De wijk is tijdens deze werken bereikbaar via de Assestraat. De toegang van de wijk aan de zijde van de Groote Kreekweg is afgesloten. Op enkele dagen is ook doorgaand verkeer op de Groote Kreekweg niet mogelijk. Wanneer dit precies is, is nu nog niet bekend.