Leerlingenvervoer Zeeuws-Vlaanderen door Citax Tiel

  Citax Tiel BV is door het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen aangewezen als de nieuwe uitvoerder van het leerlingenvervoer. Voor de kinderen en ouders verandert er weinig tot niets. Citax verzorgt het leerlingenvervoer al sinds maart 2020, na het plotselinge faillissement van TCR. Citax voert daarnaast ook het Wmo-vervoer in Zeeuws-Vlaanderen uit.

Met de gunning is het leerlingenvervoer in principe voor de komende twee jaar belegd bij Citax. Het contract gaat na de zomervakantie in en kan maximaal drie keer met een jaar worden verlengd.

De aanbesteding heeft drie inschrijvers opgeleverd. Alle drie voldeden ze aan de gestelde wensen in het bestek. Bij de afweging en gunning is het samenwerkingsverband ondersteund door een onafhankelijk bureau. Citax kwam uiteindelijk als beste uit de bus.
Citax verzorgt al sinds oktober 2018 naar volle tevredenheid het Wmo-vervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Ook heeft het bedrijf de gemeenten na het faillissement van TCR uit de brand geholpen met het leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer is voor kinderen met een lichamelijk, zintuiglijke of verstandelijke beperking, die niet zelfstandig en niet onder begeleiding van ouders/verzorgers van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen reizen. Het gaat om situaties waarbij de afstand van huis naar school meer dan zes kilometer bedraagt; voor zowel (speciaal) basisonderwijs als (speciaal) voortgezet onderwijs. In Zeeuws-Vlaanderen gaat het om zo’n 370 aanvragen per schooljaar.