Lichte stijging aantal inwoners

Het inwoneraantal van de gemeente Hulst is in 2019 licht gestegen. De voorlopige cijfers geven aan dat er 30 inwoners meer zijn dan een jaar geleden.
Er werden dit jaar veel minder kinderen geboren dan dat er mensen overleden; doch het aantal nieuwe inwoners was een stuk hoger dan het aantal mensen dat de gemeente Hulst verliet.

De gemeente Hulst telt momenteel 27.565 inwoners, waarvan 13.817 mannen en 13.748 vrouwen. Op 1 januari 2019 was het totaal aantal inwoners 27.535.
 
Er werden dit jaar 174 pasgeborenen geregistreerd in de gemeente Hulst, 92 jongetjes en 82 meisjes. In 2018 was dat aardig wat meer (220). Dit jaar overleden 282 inwoners, 144  mannen en 138 vrouwen. In 2018 was het aantal overledenen 278.

In 2019 vertrokken in totaal 906 inwoners uit de gemeente Hulst. Daarvan was er in 221 gevallen sprake van vertrek naar het buitenland.
Dit jaar werden 1.034 nieuwe inwoners geregistreerd. Hiervan kwamen 366 personen vanuit het buitenland (245 immigraties vanuit België).  

Per woonkern ziet het aantal inwoners er momenteel als volgt uit:

Clinge
2.349 inwoners, waarvan 1.219 mannen en 1.130 vrouwen

Graauw, incl. Paal en Zandberg
929 inwoners, waarvan 473 mannen en 456 vrouwen

Heikant
1.101 inwoners, waarvan 564 mannen en 537 vrouwen

Hengstdijk
718 inwoners, waarvan 381 mannen en 337 vrouwen

Hulst, incl. Absdale
11.075 inwoners, waarvan 5.404 mannen en 5.671 vrouwen

Kapellebrug
362 inwoners, waarvan 203 mannen en 159 vrouwen

Kloosterzande
3.152 inwoners, waarvan 1.539 mannen en 1.613 vrouwen

Kuitaart
216 inwoners, waarvan 118 mannen en 98 vrouwen

Lamswaarde, incl. Kruispolder
571 inwoners, waarvan 301 mannen en 270 vrouwen

Nieuw Namen, incl. Emmadorp
946 inwoners, waarvan 474 mannen en 472 vrouwen

Ossenisse incl. buitengebied Ossenisse
311 inwoners, waarvan 160 mannen en 151 vrouwen

Sint Jansteen
3.158 inwoners, waarvan 1.596 mannen en 1.562 vrouwen

Terhole
452 inwoners, waarvan 229 mannen en 223 vrouwen

Vogelwaarde
1.873 inwoners, waarvan 971 mannen en 902 vrouwen

Walsoorden
352 inwoners, waarvan 185 mannen en 167 vrouwen
 

NB: In de loop van 2019 is de verdeling van dorpen, wijken en buurten in de gemeente Hulst aangepast. Nu wordt meer dan voorheen de indeling aan hand van de postcode gevolgd. Een en ander sluit nu ook beter aan op de richtlijnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Deze aanpassing heeft tot gevolg dat nu bij sommige dorpen (bijvoorbeeld Kuitaart en Walsoorden) meer grondgebied wordt gerekend dan voorheen. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat aan andere dorpen minder grondgebied wordt toegerekend.
Deze wijzigingen hebben ook gevolg voor het aantal inwoners per dorp/wijk/buurt. De bevolkingsaantallen per dorp/kern die aan het eind van 2019 zijn opgemaakt, zijn dan ook niet vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Vergelijking zou een vertekend beeld geven.