Lintje voor Ad Vreugde

Op zaterdag 24 september 2022 reikte burgemeester Jan-Frans Mulder – namens Zijne Majesteit de Koning – een Koninklijke Onderscheiding uit. Dit gebeurde tijdens het 40-jarig jubileumfeest van de Sjores Ambras Band. De heer Ad Vreugde werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ad Vreugde kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de gemeenschap. Hij is sinds 1982 dirigent en muzikaal leider van de Sjores Ambras Band. De heer Vreugde was van 1982 tot 2009 secretaris van de Sjores Ambras Band. Sinds de oprichting is de heer Vreugde actief voor de band, zoals het onderhouden van de contacten met arrangeurs, zorgt dat de band de beschikking heeft over populaire stukken, maakt wekelijks de verslagen van de repetities en maakt ieder jaar een jaarboek.