Lintje voor Luc Mangnus

Op donderdag 21 april 2022 reikte burgemeester Jan-Frans Mulder – namens Zijne Majesteit de Koning – een Koninklijke Onderscheiding uit. Dit gebeurt aan het eind van de raadsvergadering. De heer Luc Mangnus werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Luc Mangnus kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de gemeenschap. Hij was sinds januari 2003 lid van de gemeenteraad van Hulst voor de fractie Groot Hontenisse. Sinds 2006 was hij fractievoorzitter.
Verder was Luc Mangnus sinds april 2006 lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen; en sinds de fusie in 2011 van Waterschap Scheldestromen.
Ook is hij sinds 1995 bestuurslid van de WildBeheerEenheid Hontenisse.

Tijdens de vergadering van 21 april 2022 benoemde de gemeenteraad de wethouders. Luc Mangnus is één van nieuw benoemde wethouders. Als wethouder kun je niet ook tegelijk raadslid zijn. Onder andere Luc Mangnus zijn raadszetel kwam daarom vrij.