Lintje voor zwembadman

Gezien zijn verdiensten voor de gemeenschap, kreeg de heer Bart Seij op woensdag 17 april 2019 uit handen van burgemeester Jan-Frans Mulder een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De burgemeester reikte het lintje namens Zijne Majesteit de Koning uit tijdens de jaarvergadering van Zwemclub De Honte.

Bart Seij is sinds 1 mei 1994 tot op heden bestuurslid van Zwemclub De Honte. Tijdens deze lange staat van dienst heeft Bart Seij diverse functies binnen het bestuur gehad, zoals penningmeester, lid van de technische commissie en vanaf april 2018 voorzitter. Hij is hoofdtrainer van de club en doet een groot deel van de administratie. Daarnaast heeft de heer Seij de diploma’s om tijdens de wedstrijden jurylid, scheidsrechter, kamprechter en starter te zijn.