Lintjesregen in aangepaste vorm

De jaarlijkse Lintjesregen staat dit jaar te gebeuren op vrijdag 24 april 2020. Door de coronacrisis krijgt deze een andere vorm dan gebruikelijk. Ook in de gemeente Hulst.

Burgemeester Jan-Frans Mulder neemt op vrijdag 24 april 2020 telefonisch contact op met de gedecoreerden. Zij krijgen dan te horen dat Hare Majesteit de Koning hen heeft benoemd in een ridderorde.  Er vinden dus geen huisbezoeken plaats zoals gebruikelijk in Hulst tijdens Lintjesregen is. Wel wordt een bloemetje bezorgd.

Later dit jaar worden de nieuw gedecoreerden nog uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst.
Hoe die vorm krijgt, is nog niet bekend.