Locatie voormalig postkantoor in ontwikkeling

De koopovereenkomst voor de ontwikkeling van deelgebied 4 van het project De Nieuwe Bierkaai is ondertekend. Het gaat om het gebied waar vroeger het postkantoor in Hulst stond; op de hoek Minderbroedersstraat / Oude Havensteeg. Namens de gemeente Hulst zette wethouder Diana van Damme - Fassaert op dinsdag 19 oktober 2021 een handtekening onder de overeenkomst. De overeenkomst is gesloten met Hulst Comfortwonen BV.

Comfortwoningen voor 55 plussers
Op de locatie gaat de ontwikkelaar appartementen realiseren, waarin senioren in een comfortabele, veilige en aangepaste omgeving kunnen wonen. Zij kunnen daarbij, indien gewenst, gebruik maken van service, diensten en zorg op maat. Het gaat om 36 comfortwoningen (woon-zorg-appartementen). Deze komen in twee gebouwen met bijbehorende voorzieningen en parkeergelegenheid.

Afspraken
In de overeenkomst staan verschillende afspraken. Zo is afgesproken dat de ontwikkelaar de grond van de gemeente koopt. Ook zijn er praktische afspraken over de uitvoering vastgelegd.

Planning
De ontwikkelaar gaat de komende tijd aan de slag om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Voor het plan is een aanpassing van het bestemmingplan nodig. Dat bereidt de gemeente voor. Het streven is om in de loop van 2022 gelijktijdig een nieuw bestemmingsplan vast te stellen en een omgevingsvergunning te verlenen. In 2023 kunnen dan de bouwwerkzaamheden starten.

De Nieuwe Bierkaai
Deelgebied 4 was het laatste gebied in De Nieuwe Bierkaai dat de gemeente Hulst te koop aanbood voor ontwikkeling. In deelgebied 2 zijn de voorbereidingen voor de bouw van de bioscoop ondertussen begonnen. Ook wordt de realisatie van twee appartementengebouw in deelgebied 8 voorbereid. Dit is de voormalige locatie van Action/Albert Heijn.
Al bij al is de afronding van het project De Nieuwe Bierkaai daarmee in zicht. Het gebied is dan klaar voor de toekomst; en een aantrekkelijke plek om te wonen, werken of recreëren.