Mantelzorgers in het zonnetje

Zondag 10 november 2019 was de landelijke Dag van de Mantelzorg. De mantelzorgers in de gemeente Hulst werden daarom op 8 november in het zonnetje gezet. Stichting Hulst voor Elkaar zorgde er - samen met een grote groep vrijwilligers - voor dat de mantelzorgers een presentje kregen. Wethouder René Ruissen hielp een handje met het uitreiken van alle attenties.

In Nederland zijn 750.000 mantelzorgers die meer dan acht uur per week voor iemand zorgen (langer dan drie maanden), vaak gecombineerd met een betaalde baan.  Binnen de gemeente Hulst zijn er naar schatting 3.600 mantelzorgers actief. Daarvan zijn er ongeveer 800 bekend bij de gemeente.

Mantelzorgers doen waardevol werk en zijn onbetaalbaar!