Mantelzorgers in het zonnetje

Dinsdag 10 november 2020 is de landelijke Dag van de Mantelzorg. De gemeente Hulst zet de mantelzorgers die dag in het zonnetje. Zij krijgen een attentie. Stichting Hulst voor Elkaar zorgt voor de thuisbezorging.

In Nederland zijn 750.000 mantelzorgers die meer dan acht uur per week voor iemand zorgen (en langer dan drie maanden). Dan doen zij vaak gecombineerd met een betaalde baan.  In de gemeente Hulst zijn er naar schatting zo’n 3.600 mantelzorgers actief. Daarvan zijn er ongeveer 800 bekend bij de gemeente. Mantelzorgers doen waardevol werk en zijn onbetaalbaar!

Het is de bedoeling zoveel mogelijk mantelzorgers in het zonnetje te zetten op 10 november 2020. Kent u een mantelzorger die dat  verdient? Geef zijn of haar naam door via info@hulstvoorelkaar.nl of op tel. 0114-684700. Aanmelden kan tot en met 28 oktober 2020. Vermeld er bij naam, adres en eventueel e-mailadres.