Maximaal één grijze rolemmer

Er zijn ook adressen in de gemeente Hulst waar – vanuit het verleden - meer dan één grijze rolemmer in gebruik is. Dat blijkt deels uit de administratie en is deels tijdens het legen van de rolemmers vastgesteld. De huidige gemeentelijke regelgeving staat dat niet toe. Daarom wordt actie ondernomen.

Het is niet toegestaan om meer dan één grijze rolemmer in gebruik te hebben, tenzij er sprake is van hoge uitzondering en na overleg met gemeente Hulst.
Vaak is het zo dat op adressen waar meerdere grijze rolemmers aanwezig zijn, bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2020 moet al het bedrijfsafval door een commerciële inzamelaar worden opgehaald.  De ZRD haalt dan enkel nog huishoudelijk afval op.

In totaal zijn er nog zo’n 200 adressen in de gemeente Hulst waar meer dan één grijze rolemmer aanwezig is. Dit zijn vaak ook adressen waar nu nog bedrijfsafval wordt opgehaald. Daar wordt de situatie sowieso per 1 januari 2020 aangepast. De overige adressen worden apart aangepakt. Het hoge tarief voor de tweede (ruim 300 euro) grijze rolemmer zal daarbij ongetwijfeld ook een stimulans zijn om de extra grijze rolemmer te retourneren.

Regel is: Bij iedere woonhuis dient één grijze, één blauwe en één groene rolemmer aanwezig te zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een tweede groene (10 euro extra per jaar) of blauwe rolemmer (40 euro extra per jaar) aan te vragen.