Meepraten en denken over wijk Groote Kreek

De Hulster woonwijk Groote Kreek wordt uitgebreid. Hoe moet die uitbreiding er uit komen te zien? Die vraag stond vanavond centraal in het stadhuis.
Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig om mee te denken en te praten over de wegen, de grootte van de kavels, de waterhuishouding, speelvoorzieningen, het groen etc. Zij gaven veel input. Die wordt gebruikt bij de totstandkoming van het stedenbouwkundige plan van het nieuwe gedeelte van de woonwijk.