Meer bos in Zeeland

Op woensdag 14 april 2021 maakten gedeputeerde Anita Pijpelink en wethouder Gino Depauw een start met de aanleg van meer bos in Zeeland. Dat gebeurde in Clinge, aan de Opperstraat. Op deze plek plantten de gedeputeerde en de wethouder allebei een zomereik.

Het Rijk en de provincies willen meer bos. Dat is nodig met het oog op de klimaatdoelen en om de biodiversiteit te verbeteren. Het streven is om eind 2030 tien procent extra bos te realiseren in Nederland. In de Zeeuwse Bosvisie staat beschreven hoe de Provincie Zeeland hier uitvoering aan wil geven. De ambitie is om tegen 2030 ongeveer 425 ha bos te realiseren.

Waar dat bos moet komen? In de Bosvisie staat beschreven op welke plekken bos wel en waar het juist niet past. Zeeland wil de extra hectares bos vooral aanleggen op plaatsen waar het logisch in de omgeving past. Zoals in Clinge aan de Opperstraat. Op deze plek worden kleine agrarische percelen afgewisseld met bosjes, bomenrijen en kleine (zoete) wateren. Een prima plek dus om extra bos te realiseren.

Het bos tussen Clinge en Nieuw Namen wordt komend plantseizoen verder ingeplant met inheemse bomen die van nature thuis horen in dit landschap. Denk aan de boswilg, grove den, taxus en zomereik, zwarte populier, sporkehout, haagbeuk en hulst. Deze mix van bomen en struiken zorgt voor een gevarieerd bos met hoge en lage beplanting. In elk jaargetijde bloeit er wel iets en de bomen leveren tal van zaden en bessen. Zo wordt het bosje bij Clinge een leefgebied voor veel soorten dieren.