Meer geld nodig voor museum

Hulst krijgt een nieuw museum. Dat komt in ’s-Landshuis. Dat werd in het najaar 2019 besloten. Sindsdien is gewerkt aan de voorbereidingen. De geraamde kosten blijken echter niet voldoende. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen voor het museum. Het gaat om 330.000 euro.

Hogere kosten
In februari 2021 vond de aanbesteding van het project plaats. De geraamde kosten bleken helaas onvoldoende. Er is een fors verschil. Het grote verschil wordt veroorzaakt door verschillende dingen. Denk daarbij aan de extreme drukte in de bouwwereld, waardoor prijzen flink hoger zijn; feit dat het geen standaardklus is, waardoor risico’s voor de aannemer groter zijn; veel handwerk; en de monumentale status van het gebouw, die voor beperkingen zorgt.

Mogelijke bezuinigingen
Het college van B&W vindt het belangrijk het museum te realiseren. In overleg met de architect en aannemer is gekeken welke bezuinigingen mogelijk zijn. Ook is opnieuw onderhandeld met leveranciers en onderaannemers. Daarnaast is gekeken wat kan worden geschrapt uit het plan. Zo is bijvoorbeeld – naast heel wat andere aanpassingen - het tochtportaal aan de achteringang uit het plan gehaald. Verder komt er geen nieuwe keuken; maar wordt de huidige keuken door vrijwilligers opgeknapt. Tenslotte zijn er bezuinigingen op het schilderwerk, het sanitair, het trappenhuis, plafond en inrichting van het museum.
Het geheel is ook besproken met het museumbestuur. Zij staan achter het aangepaste voostel.

Extra geld nodig
Na de aanpassingen en bezuinigingen komt het totaal benodigde bedrag neer op zo’n 2 miljoen  euro. De gemeenteraad stelde in totaal reeds ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voor het project is een POP3/LEADER subsidie toegekend van 150.000 euro. Daardoor kwam het totaal beschikbare bedrag op 1.678.821 euro. Kortom: Er is nog een tekort van 330.000 euro. De gemeenteraad wordt gevraagd om de realisatie van het museum zeker te stellen en een extra bedrag van 330.000 euro beschikbaar te stellen. De raadscommissie Samenleving buigt zich op woensdag 26 mei 2021 in eerste instantie over het voorstel.

Planning
Als de gemeenteraad het extra benodigde bedrag beschikbaar stelt, is het de bedoeling deze zomer nog te starten met de verbouwing. De inrichting kan dan plaatsvinden rond de jaarwisseling. Doelstelling is om het museum te openen op 1 maart 2022.