Meer plaats voor woonwagens in gemeente Hulst

De gemeente Hulst zorgt de komende jaren voor extra standplaatsen voor woonwagens. Dat besliste het gemeentebestuur. Dit besluit sluit aan bij Europese en landelijke regelgeving. Die regels zeggen dat woonwagenbewoners hun manier van leven - met hun eigen culturele identiteit – moeten kunnen behouden. In de gemeente Hulst is momenteel een (kleine) wachtlijst voor woonwagenplaatsen. De gemeente Hulst gaat de komende jaren zorgen dat de wachtlijst wordt teruggebracht.

Om te zorgen dat er ruimte genoeg is voor woonwagens, is een plan gemaakt. Dat bestaat uit drie stappen. Deze stappen worden stap voor stap onderzocht en verder uitgewerkt.

1. Uitbreiding woonwagencentrum Clinge
Ten zuiden van het woonwagencentrum aan de Woestijnestraat in Clinge is nog ruimte. Daar kunnen (maximaal) acht extra plaatsen worden gemaakt. Als er interesse is voor deze plaatsen, moet – voor de plaatsen kunnen worden gerealiseerd – eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Dan wordt onder andere onderzoek gedaan naar of sprake kan zijn van een goed woon- en leefklimaat. Ook de eventuele effecten van de nabij gelegen bedrijven krijgt daarbij aandacht.

2. Woonwagencentrum De Rape in Hulst blijft
Het woonwagencentrum De Rape, nabij de Liniedijk in Hulst, blijft bestaan. Op dit moment zijn daar zes standplaatsen. Die blijven in stand, tenzij sprake is van verhuizen of overlijden. In dat geval wordt de standplaats niet opnieuw ingevuld. Het op korte termijn opheffen van De Rape is niet wenselijk, omdat hierdoor woonwagenplaatsen zouden verdwijnen. Dit terwijl er juist behoefte is aan meer woonwagenstandplaatsen.

3. Woonwagenlocatie in uitbreiding Groote Kreek in Hulst
Momenteel wordt onderzocht of het wenselijk is om de woonwijk Groote Kreek uit te breiden. Bij het onderzoek en eventuele planvorming wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om een tweede (kleinschalig) woonwagencentrum te integreren in de wijk.