Michelstadtpad in Hulst

Het fietspad in het Hulster park is omgedoopt tot het Michelstadtpad. Dat gebeurde bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vriendschapsband tussen Hulst en het Duitse Michelstadt. Het straatnaambord werd op 16 februari 2019 officieel onthuld. Dit gebeurde door burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst en burgemeester Stephan Kelbert van Michelstadt.

De voormalige burgemeesters van Hulst, Peter Molthoff en Antoine Kessen, waren getuigen van de onthulling.

In Michelstadt is reeds sinds 1969 een Hulster Strasse. Die werd onthuld bij gelegenheid van de eerste officiële bijeenkomst in het kader van de jumelage in Michelstadt.  

Dit jaar wordt op twee momenten stil gestaan bij de bijzondere en langdurige vriendschap. Dit gebeurde in Hulst in het weekend van 16/17 februari 2019. Tijdens dit weekend was er onder andere ook een jubileumreceptie. Daarvoor was iedereen die in de afgelopen vijftig jaar betrokken was bij de jumelage uitgenodigd. Het was een mooie en drukbezochte happening.
In Michelstadt wordt tijdens het Pinksterweekend stil gestaan bij het jubileum.