Minder last van openliggende stoepen

De Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ook de gemeente Hulst doet mee aan deze overeenkomst. De overeenkomst heet “Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven” (AZON). Het doel is dat de partijen hun werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen op elkaar afstemmen. Daardoor hebben inwoners straks minder overlast van straten en stoepen die meerdere keren open moeten voor werkzaamheden. Bovendien bespaart dit kosten. De eerste samenwerkingsprojecten zijn al in uitvoering.

Slim combineren
De werkgebieden van overheden, netbeheerders en het waterschap overlappen elkaar. Het is uniek dat deze zestien partijen in de provincie hun langetermijnplannen (twee tot tien jaar vooruit) delen in een online systeem. Zo beschikken we over actuele informatie en kunnen we projecten op elkaar afstemmen en slim combineren. De afgelopen jaren deed een deel van de partijen in Zeeland al mee met een proefproject. In het online platform staan tot nu toe 580 plannen of projecten die worden beoordeeld op combinatiemogelijkheden.