Mogelijk vertraging werkzaamheden na veranderde regelgeving

Onlangs gelanceerde nieuwe landelijke regelgeving zorgt mogelijk voor vertraging van riool- en herinrichtingswerken. Dat is ook zo in de gemeente Hulst.

Het gaat om nieuwe eisen die aan tot recent onbekende bodemvreemde stoffen (waaronder PFOS en PFAS) worden gesteld. Bij projecten waar grond wordt verplaatst, moet nu eerst worden gecontroleerd of deze stoffen aanwezig zijn en in welke concentraties. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt momenteel – in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – of deze stoffen gevaarlijk voor mens en dier zijn.

In de gemeente Hulst hebben de nieuwe eisen effect op de planning van diverse projecten, omdat een extra onderzoek moet worden ingepland. Daarnaast kan als blijkt dat er te hoge concentraties in de bodem worden aangetroffen het leiden tot extra vertraging van het project.
Het gaat in de gemeente Hulst om de volgende projecten:
•    Riool- en herinrichtingswerken Julianastraat te Heikant
•    Riool- en herinrichtingswerken Hulster binnenstad (Kleine Bagijnestraat en omgeving)
•    Riool- en herinrichtingswerken Tivoliweg te Hulst.
•    Rioolwerken te Sint Jansteen
•    Rioolwerken te Kloosterzande
•    Herinrichting Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde
•    Rioolwerk te Kuitaart

Hoeveel vertraging per project aan de orde is, is nog niet aan te geven. Per project wordt dit bekeken en gecommuniceerd.