Mooi bedrag voor Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen was op dinsdag 14 juli 2020 maar wat blij. Zij kregen uit handen van wethouder Adri Totté een bedrag van 1.500 euro. Dat was de opbrengst van de verkoop van de Hulstenaartjes. Myriam Hemelsoet nam het bedrag namens de Voedselbank in ontvangst.
 
De groene paaltjes werden op 27 mei 2020 verwijderd uit de Gentsestraat te Hulst.  Al tijdens de verwijdering bleek grote interesse voor de paaltjes. De gemeente Hulst besloot vervolgens om de paaltjes middels een loting te verkopen. Er waren zestig paaltjes beschikbaar voor een bedrag van 25 euro per stuk.

Verwijderen paaltjes
De paaltjes zullen fasegewijs uit de hele binnenstad worden verwijderd. Dit gebeurt enerzijds in het kader van de coronamaatregelen en anderzijds met het oog op het beoogde beeldkwaliteitsplan van de binnenstad.
In 2017 stelde het gemeentebestuur van Hulst het Centrumplan Hulst vast. Daarin staat onder andere het voornemen om het kernwinkelgebied in te richten als zogenaamde “shared space”-ruimte. De straten en pleinen worden zodanig heringericht, waarbij de voetganger de belangrijkste gebruiker van de openbare ruimte is. De auto is te gast en mag slechts stapvoets rijden. De daadwerkelijke herinrichting laat nog even op zich wachten.