Museum in 's-Landshuis

’s-Landshuis is de mooiste en ruimste locatie voor de hervestiging van het Museum Hulst. Tot die conclusie is het college van burgemeester en wethouders van Hulst gekomen, na veelvuldig overleg en het adviesrapport van Erfgoed Zeeland. Het museumbestuur kan zich hierin vinden. De komende periode wordt samengewerkt om te komen tot een goed functionerend museum in ’s-Landshuis.

Al vele jaren wordt gesproken over het museum en in het bijzonder over de locatie, toegankelijkheid en vernieuwing er van. Erfgoed Zeeland (voormalig SCEZ) heeft een aantal locaties onder de loep genomen en hierover een adviesrapport uitgebracht. Dit rapport is uitvoering besproken met het museumbestuur. Met name de toegankelijkheid van ’s-Landshuis is een pre ten opzichte van het huidige museumgebouw.

Een projectgroep gaat aan de slag met de verdere uitwerking van het plan. Hierin nemen vertegenwoordigers van het museumbestuur, Erfgoed Zeeland en de gemeente plaats.
In de gemeentebegroting 2020 is een budget gereserveerd voor de realisatie van een mooi en functioneel museum. Het streven is om in het najaar 2019 te komen met een concreet raadsvoorstel over de herplaatsing en vernieuwing van het Museum Hulst.

Huidige gebruikers ’s-Landshuis
Met de huidige gebruikers van ’s-Landshuis worden gesprekken gevoerd over herhuisvesting. Met de VVV en het Bezoekersmanagement wordt bekeken of vestiging in het voormalige pand van café De meerpaal aan de Vismarkt een optie kan zijn. Ook met de overige gebruikers wordt gesproken.