Nieuw bevrijdingsmonument Heikant

Op maandag 16 september werd in Heikant een nieuw monument onthuld. Het is een monument ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers en ter herdenking van de bevrijding. Het werd onthuld door leerlingen van Basisschool Heidepoort.

75 jaar geleden werd Heikant – net als de rest van de gemeente Hulst - bevrijd door de Polen. In de gemeente Hulst zijn meerdere herdenkingsmonumenten, maar in Heikant niet. Dat vond men een gemis. Ook op Heikant was er behoefte aan een monument om de slachtoffers te herdenken en de bevrijding te vieren. Basisschool Heidepoort gaf aan graag een dergelijk monument te willen adopteren.

Een actie werd gestart om geld in te zamelen voor de realisatie van een herdenkingsmonument in Heikant. De Heikantenaren omarmde de actie met als resultaat dat het monument op 16 september 2019 kon worden onthuld.
Het monument heeft een plaats gekregen aan het begin van het kerkhofpad naast de kerk op Heikant.