Nieuw college burgemeester & wethouders

Op 21 april 2022 werden door de gemeenteraad van Hulst vijf wethouders benoemd. Zij vormen samen met de burgemeester het nieuwe dagelijkse bestuur van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders 2022-2026 bestaat uit:

Jan-Frans Mulder, burgemeester
Jean-Paul Hageman, 1e locoburgemeester
Denis Steijaert, 2e locoburgemeester
Gino Depauw, 3e locoburgemeester
Luc Mangnus, 4e locoburgemeester
René Ruissen, 5e locoburgemeester

Burgemeester Jan-Frans Mulder is voorzitter van het college. Gemeentesecretaris Sylvester ter Wal staat het college – als hoofd van de ambtelijke organisatie – ter zijde.

Portefeuilleverdeling
De leden van het college van burgemeester en wethouders hebben de taken als volgt verdeeld:

Jan Frans Mulder, burgemeester
Gemeentelijke wetgeving; volksgezondheid; openbare orde & veiligheid; Algemene plaatselijke verordening (APV); bestuurlijke coördinatie; grensoverschrijdende & regionale samenwerking; communicatie; handhaving APV; burgerzaken; kabinetszaken.
Wijkwethouder: Hulst Zuid.

Jean-Paul Hageman, 1e locoburgemeester (1 fte)    
RO/omgevingswet; volkshuisvesting/wonen; vergunningen; handhaving ruimtelijke ordening; omgevingsplannen; grondzaken; bedrijventerreinen; sport/wereldbeker veldrijden; projecten: Bierkaai, Hof te Zandeplein, Groote Kreek en Houtmarkt; AVA Perkpolder; vluchtelingenbeleid; personeel & organisatie.
Wijkwethouder: Kloosterzande, Vogelwaarde, Ossenisse.

Denis Steijaert, 2e locoburgemeester (1 fte)
Middelen, financiën, bedrijfsvoering & ICT; inkoop/aankoop/verkoopbeleid; economie & werkgelegenheid; recreatie & toerisme; publiekszaken; interne zaken & archief; projecten De Statie, Morres, gebiedsontwikkeling Dullaertwijk; Grenspark Groot Saeftinghe; zwembaden; project Versterk de Scheldekust; AVA Perkpolder; onderwijs & kinderopvang.
Wijkwethouder: Sint Jansteen, Heikant, Kapellebrug en Absdale.

Gino Depauw, 3e locoburgemeester (0,8 fte)
Openbare werken en infrastructuur; milieu; handhaving milieu; verkeer & vervoer en veiligheid; collectief vervoer; monumenten; duurzaamheid; gemeentelijke gebouwen; gemeenschapscentra. Wijkwethouder: Hengstdijk, Kuitaart, Terhole, Lamswaarde en Walsoorden.

Luc Mangnus, 4e locoburgemeester (0,8 fte)
Landbouw & natuur; haven Walsoorden; cultuur; subsidieverwerving en -beleid; markten & kermissen; handhaving participatiewet; Participatiewet (werk & inkomen); sociale zaken; Dethon; coördinatie dorps- en wijkraden.
Wijkwethouder: Clinge, Graauw, Nieuw Namen.

René Ruissen, 5e locoburgemeester (0,6 fte)
Gebiedsontwikkeling Perkpolder (voorzitter AVA); gezondheidszorg; GGD; welzijn & zorg; Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); jeugdhulp; handhaving welzijn & zorg.
Wijkwethouder: Binnenstad Hulst, De Linie, Dullaert.