Nieuw onderzoek invulling terrein voetbalvereniging Terhole

In 2018 is voetbalvereniging Terhole opgehouden te bestaan. De gemeente Hulst is op zoek naar een geschikt initiatief voor deze locatie. In het voorjaar deed de gemeente daartoe een oproep.
Initiatiefnemers konden zich melden. Na veel overleg en beraad is besloten dat er vooralsnog geen passende invulling is gevonden.

Het terrein – met daarop diverse gebouwen - ligt aan de Molenhoek 2 te Terhole. Er zijn ter plaatse verschillende bestemmingen mogelijk. Geïnteresseerden konden tot 1 juni 2019 hun initiatief kenbaar maken. Er werd een aantal initiatieven ingediend. De afgelopen periode zijn deze initiatieven verder besproken en deels uitgewerkt. Uiteindelijk is geconcludeerd dat de plannen niet passen binnen de financiële en ruimtelijke uitgangspunten, waar zowel de initiatiefnemers als de gemeente Hulst zich in kunnen vinden. Daarom is besloten om het terrein niet te verkopen ten behoeve van één van de ingediende initiatieven.

De gemeente gaat nu zelf alternatieve mogelijkheden onderzoeken om invulling te geven aan deze locatie aan de Molenhoek te Terhole.