Nieuw subsidiebeleid ter inzage

De gemeente Hulst werkt aan een nieuw subsidiebeleid. Het huidige subsidiebeleid dateerde van kort na de gemeentelijke herindeling (2003) en is aan vernieuwing toe. De nieuwe subsidieregels worden nu ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze geven.

De nieuwe regels worden een stuk eenvoudiger dan de huidige regels. Bedoeling van het nieuwe beleid is onder andere meer zicht te krijgen in de concrete bijdrage, die gesubsidieerde organisaties met hun activiteiten leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Hulst.

Op 25 november 2019 zijn de uitgangspunten voor de actualisatie van het subsidiebeleid - tijdens een informatieavond – toegelicht aan de verenigingen/stichtingen die op dit moment subsidie ontvangen. De avond was drukbezocht. Maar liefst 160 vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen waren present. Zij lieten zich uitgebreid informeren en stelden ook gericht vragen. De inbreng uit de bijeenkomst is meegenomen in de verdere totstandkoming van het vernieuwde subsidiebeleid.

Digitaal ter inzage
De stukken zijn nu zover gereed dat ze ter inzage kunnen worden gelegd. In verband met de coronamaatregelen gebeurt dit enkel digitaal. Het is normaal gezien gebruikelijk om nog een tweede inspraakbijeenkomst te organiseren. Bijeenkomsten zijn voorlopig echter niet toegestaan. Om die reden vindt het inspraaktraject volledig digitaal plaats.

In de periode van 15 april tot en met 27 mei 2020 kunnen de documenten over de actualisatie van het subsidiebeleid hier worden geraadpleegd.
Tijdens de genoemde periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen over de ter inzage liggende beleidsdocumenten. De schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst of aan info@gemeentehulst.nl

De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de afweging om te komen tot de samenstelling van de definitieve documenten. Het streven is om de besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid te laten plaatsvinden tijden de raadsvergadering van 9 juli 2020. Bedoeling is om vanaf 2021 te gaan werken met de nieuwe subsidieregels.