Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

Op woensdag 15 januari 2020 werden de leden van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein officieel benoemd door wethouder René Ruissen. In Den Dullaert te Hulst feliciteerde wethouder Ruissen de nieuwe leden met hun benoeming. Ze zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

De adviesraad zal het college van burgemeester en wethouders van Hulst adviseren over het gemeentelijk beleid op het gebied van het Sociaal Domein en de uitvoering daarvan. Op deze wijze kan het beleid beter worden aangesloten op wat leeft bij de inwoners waar het beleid betrekking op heeft. De gemeente verzorgt de secretariële en financiële ondersteuning van de adviesraad.

De komende maanden gaat de nieuwe adviesraad aan de slag met het verwerven van informatie. De informatie wordt enerzijds verworven uit de samenleving en anderzijds door drie interne kennissessies. De kennissessies hebben drie thema’s: WMO, Participatie en Jeugdwet.

De leden Adviesraad Sociaal Domein zijn: de heren A. Schelfhout, W. De Valk, F. Dieleman, H. Stam, B. Suij,  A. Stallaart en de dames A. De Bakker, A. van de Zande, T. Bos, W. van Ombergen en T. de Rijcke.