Nieuwe gemeenteraad

Op donderdag 21 april 2022 vergaderde de nieuwe gemeenteraad van Hulst. Tijdens die vergadering benoemde de gemeenteraad de nieuwe wethouders. Benoemd werden: Jean-Paul Hageman, Gino Depauw, Denis Steijaert, Luc Mangnus en René Ruissen.

Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd, moet hij/zij de raadzetel opgeven. Deze zetels worden na benoeming van de wethouders ingevuld door de volgende kandidaat van die partij. Daarbij is de rangorde zoals vastgesteld door het centraal stembureau bepalend.

Door de benoeming van de bovenstaande vijf wethouders, kwamen vier raadszetels vrij. Deze zetels werden tijdens de vergadering van 21 april 2022 ingenomen door: Dave de Waal, Marina Eckhardt, Wim Verdurmen en Tom Willaert. Zij werden legden tijdens de vergadering de eed/belofte af.

Daarmee is de gemeenteraad volledig en geïnstalleerd. De 21 raadsleden zijn:

Algemeen Belang Groot Hulst: Jos de Block, Marina Strooband, Merten Broekaart, Jelle Roelands, Toon Maas, Dave de Waal en Marina Eckhardt
CDA: Karel Martinet, Piet van de Kerkhove, Carry Nijskens en Wim Verdurmen
Groot Hontenisse Hulst: Frank van Driessche, Paul van Kerckhoven en Tom Willaert
PvdA: Rob Lambert en Jessica van Sikkelerus
HulstPlus: Jos van Eck en Eugène Verstraeten
VVD:  Clen de Kraker
Forum voor Democratie: Fred Walravens
D66: Pieter de Bruijn