Nieuwe kleinschalige woonwijk in Clinge

In Clinge zijn de bouwmogelijkheden beperkt. Er zijn eigenlijk geen vrije bouwkavels beschikbaar. Ook is er weinig aanbod van recent gebouwde woningen. De gemeente heeft aan de westkant van Clinge, in het verlengde van de Kerkstraat, agrarische grond in eigendom. Dit biedt kansen om een kleinschalig woonwijkje te ontwikkelen. Het is een aantrekkelijke locatie voor de bouw van enkele woningen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met dit plan.

Tien woningen
Het plan gaat uit van het ontwikkelen van een kleinschalig woonwijkje met maximaal tien woningen. In het ontwerp is ook een fietspad naar de Papaverweg opgenomen.
De ontwikkeling van dit nieuwe wijkje gebeurt in samenwerking met een projectontwikkelaar. Die heeft ter plaatse ook grond in eigendom. In de wijk zullen zowel projectmatig gebouwde woningen als zelfbouwkavels komen. 

Bestemmingsplan
Om het wijkje mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het bestemmingsplan wordt het plan juridisch vastgelegd en kan iedereen de plannen bekijken. De bestemmingsprocedure moet nog worden opgestart. Ook moeten nog gronden pachtvrij worden gemaakt.

Besluitvorming
Eerst dient de gemeenteraad in te stemmen met de voorbereidingen van dit plan. De stukken worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 30 november 2021. Het is de bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 16 december 2021.