Nieuwe raad Sociaal Domein

In de gemeente Hulst is de nieuwe Raad sociaal domein in de maak. Daarom wordt nu gezocht naar enthousiastelingen, die maatschappelijk betrokken, communicatief en actief zijn. Die eigenschappen zijn namelijk perfect voor de leden van de nieuwe raad.
De primaire doelstelling van de adviesraad  is om het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad van de gemeente Hulst, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Dit betreft de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bijeen voor achtergrondinformatie en praktijk-ervaringen.

De Raad sociaal domein bestudeert de beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein. Ook bekijkt zij plannen die een sociaal aspect hebben, en geeft daarop haar visie. De Raad volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering, die valt onder het sociaal domein. Zij behartigt in principe geen individuele gevallen.

Leden gezocht
De raad bestaat uit maximaal elf leden. Gezocht wordt naar mensen met een breed netwerk, die - op vrijwillige basis – willen bijdragen aan de gemeenschap van Hulst en aan de participatie van de inwoners. Het profiel, praktische informatie en de procedure is op deze pagina te vinden. Solliciteren naar deze vrijwillige functie kan tot 27 mei 2019.

Wat vooraf ging
Tot 2017 was een Wmo-raad actief in de gemeente Hulst. In het coalitieprogramma 2018-2022 is de vorming van een integrale adviesraad voor het gehele sociale domein een speerpunt. De nieuwe raad gaat een breder advies terrein bestrijken dan de voormalige Wmo-raad. De voorzitter van de nieuwe Raad sociaal domein is al benoemd. Dat is de heer A. Schelfhout.