Nieuwe raad Sociaal Domein komt er aan

In de gemeente Hulst is de nieuwe Raad sociaal domein in de maak. Op woensdag 23 oktober 2019 buigt de raadscommissie Samenleving zich over de verordening voor deze nieuwe raad.
De primaire doelstelling van de adviesraad  is om het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad van de gemeente Hulst, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Dit betreft de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bijeen voor achtergrondinformatie en praktijk-ervaringen.

Rol van de raad
De Raad sociaal domein bestudeert de beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein. Ook bekijkt zij plannen die een sociaal aspect hebben, en geeft daarop haar visie. De Raad volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering, die valt onder het sociaal domein. Zij behartigt in principe geen individuele gevallen.

Installatie van de raad
De afgelopen maanden hebben zich reeds enthousiastelingen gemeld voor de nieuwe raad Sociaal Domein. Hieruit zijn ondertussen tien personen geselecteerd. Het gaat om mensen die maatschappelijk betrokken, communicatief en actief zijn. Zij zullen door het college van burgemeester en wethouders worden benoemd zodra de verordening door de gemeenteraad is vastgesteld. De voorzitter van de nieuwe Raad sociaal domein is al benoemd. Dat is de heer A. Schelfhout.

Wat vooraf ging
Tot 2017 was een Wmo-raad actief in de gemeente Hulst. In het coalitieprogramma 2018-2022 is de vorming van een integrale adviesraad voor het gehele sociale domein een speerpunt. De nieuwe raad gaat een breder advies terrein bestrijken dan de voormalige Wmo-raad.