Nieuwe regels leerlingenvervoer

In oktober 2021 stelde de gemeenteraad een nieuwe verordening Bekostiging Leerlingenvervoer vast. Hierin staan de regels voor vergoedingen van leerlingenvervoer. Deze gelden vanaf 1 januari 2022.

Nieuwe aanvragen voor leerlingenvervoer worden vanaf 1 januari 2022 op basis van deze nieuwe verordening worden beoordeeld. Voor een belangrijk deel blijven de uitgangspunten hetzelfde. Dat zijn;
-    Taxivervoer is alleen aan de orde als ander vervoer niet mogelijk is.
-    Wanneer een kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, gebeurt dit.
-    De gemeente betaalt alleen vervoer naar de dichtstbijzijnde school waar een kind terecht kan.

In Zeeuws-Vlaanderen werken de drie gemeente samen op het gebied van leerlingenvervoer. Zij hebben daarvoor alle drie bijna dezelfde regels. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken beoordeelt de aanvragen.
Vragen? Neem dan contact met de afdeling Samenleving, via telefoonnummer 14 0114.