Nieuwe straatnaam: Van Dalsumplein

De Raadscommissie Ruimte van Hulst buigt zich momenteel over een nieuwe straatnaam, te weten het “van Dalsumplein” te Hulst.

Voor het pand van de Rabobank aan de Stationsweg te Hulst zijn verbouwingsplannen. Bedoeling is om er appartementen te realiseren. Hiervoor zijn uiteraard huisnummers benodigd. Deze zijn ter plaatse niet voldoende meer voorhanden. Daarom krijgt het plein gelegen rechts van het gebouw een aparte naam. De appartementen kunnen dan een adres aan dat plein krijgen.

Het voornemen is het plein te vernoemen naar de heer Hendrik Albert van Dalsum. De heer van Dalsum was in de jaren 1903 tot 1943 notaris te Hulst. Daarnaast was hij veertig jaar onbezoldigd kassier bij de Boerenleenbank in Hulst. Nu er een naam wordt gezocht voor een terrein dat tot dusver behoorde bij een bankgebouw, is de naam van de heer van Dalsum naar voren geschoven. Hij was een zeer sociaal bewogen mens. Ook was hij lid van de gemeenteraad van Hulst en van Provinciale Staten van Zeeland.

De leden van de raadscommissie zijn gevraagd uiterlijk 15 maart 2019 hun zienswijze over de nieuwe straatnaam te geven.