Nieuwe straatnamen: Rijksplein & Nassauweg

De Raadscommissie Ruimte van Hulst buigt zich momenteel over twee nieuwe straatnaam, te weten het Rijksplein in Sint Jansteen en de Nassauweg in Hulst.

Rijksplein
Aan de Wilhelminastraat in Sint Jansteen komen nieuwe woningen. Die komen op de locatie van de voormalige basisschool. Deze woningen komen aan een nieuwe straat. Die moet nog een naam krijgen.
De betreffende grond ligt aan de Wilhelminastraat. Deze straat heette in het verleden De Rijkstraate of ook wel De Rycksestraate. Het voornemen is om de nieuwe straat naar die oude straatnaam te vernoemen, namelijk Rijksplein.

Nassauweg
Tussen de Absdaalseweg en het Morres-terrein in Hulst wordt een nieuwe weg aangelegd. Dat gebeurt ter hoogte van het perceel Absdaalseweg 19. Aan de zijde van het Morresterrein ligt nog een restant van de Nassaukreek. Die kreek liep in vroegere jaren verder door. De nieuwe weg komt te liggen op het gedempte deel van de kreek. Om die reden is het voorstel om de nieuw te realiseren weg de naam Nassauweg te geven.

De leden van de raadscommissie zijn gevraagd uiterlijk 25 juni 2021 hun zienswijze over de nieuwe straatnaam te geven.