Nieuwe toekomst museum Hulst

’s-Landshuis is de mooiste en ruimste locatie voor de hervestiging van het Museum Hulst. Die conclusie werd begin dit jaar getrokken. Sindsdien is in gezamenlijkheid gewerkt aan de voorbereiding om het museum te verplaatsen en te moderniseren. Dit gebeurt in samenwerking met het bestuur van het Museum Hulst en Erfgoed Zeeland. De plannen zijn nu dusdanig concreet dat ze worden voorgelegd aan de raadscommissie Samenleving. Zij buigt zich er tijdens haar vergadering van woensdag 27 november 2019 over.

De afgelopen maanden zijn de plannen voor de verhuizing van het museum en de inrichting van het museum concreter gemaakt. Hiervoor zijn gespecialiseerde bureaus ingeschakeld. Zij deden een voorstel voor de visie, inrichting en functies van het nieuwe museum in ’s-Landshuis. Het voorstel van ontwerpbureau Madoc uit Gent beviel de werkgroep het meest. In dat plan is veel ruimte voor expositie, is sprake van een goede functionele indeling van het gebouw en ook over de toegankelijkheid en routering is goed nagedacht.
Het nieuwe museum in ’s-Landshuis zal voldoen aan de eisen van deze tijd. Denk daarbij aan interactieve schermen, beeld en geluid.

Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen met de verhuizing van het museum naar het ’s-Landshuis en voor de verbouwing en inrichting een budget van 1,45 miljoen euro beschikbaar te stellen. Hiervan wordt 1,3 miljoen euro voorzien als gemeentelijke input. Daarnaast is een bedrag van 150.000 euro geraamd aan subsidie.

Het streven is om het nieuwe museum in de zomer van 2021 te kunnen openen.

Huidige museumpand
Het museum is momenteel gehuisvest in het pand aan de Steenstraat 28 te Hulst. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit pand te verkopen.

Huidige gebruikers ’s-Landshuis
Met de huidige gebruikers van ’s-Landshuis wordt in gezamenlijke gezocht naar de opties voor herhuisvesting.