Nieuwe verlichting atletiekbaan Hulst

De Hulster atletiekbaan heeft nieuwe verlichting nodig. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Bedoeling is dat er ledverlichting komt. Dat past binnen het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid én het zorgt voor lagere energielasten.

De huidige verlichting van de atletiekbaan dateert van begin jaren 90 en is dringend aan vervanging toe. De huidige atletiekbaan is twintig jaar geleden geplaatst. Toen is echter de verlichting blijven staan. Ook tijdens de renovatie van de baan in 2018 bleef de oude verlichting onaangeroerd. Dat gaat nu veranderen. Bedoeling is om de verlichting deze zomer te vervangen.

De totale kosten bedragen 85.000 euro. Daarvan neemt de gemeente Hulst 54.000 euro op zich. Het overige deel wordt door Stichting Invictus – die de baan in beheer heeft – geregeld.

De raadscommissie Samenleving buigt zich op woensdag 30 juni 2021 over het voorstel.