Ondernemers onderschrijven retailvisie

Op donderdag 23 november 2017 ondertekenden de ondernemers de nieuwe retailvisie van de gemeente Hulst. Daarmee wilden ze onderstrepen dat ze deze nota onderschrijven.

De nota werd ondertekend door de voorzitters van ondernemersverenigingen:
- Hulst Vestingstad, de heer Ed Peerbolte
- Sint Jansteen eo, de heer Michel Kopmels
- WeVeKa Kloosterzande, de heer Jacqo Neve

Ook portefeuillehouder, wethouder Jean-Paul Hageman, ondertekende uiteraard ook de nota.

Duidelijke boodschap die uit de visie naar voren komt, is: Niets doen is geen optie!

Op dinsdag 28 november 2017 buigt de raadscommissie Ruimte zich over de visie. Het streven is om op 14 december 2017 de retailvisie door de gemeenteraad te kunnen laten vaststellen.

Wat staat er in de visie?
In de nieuwe retailvisie wordt uitgegaan van een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Tussen de driehoofdgebiedenhoofdgebieden bestaat een sterk onderscheid. Ze beconcurreren elkaar niet, maar versterken elkaar juist. In de retailvisie komt naar voren dat de samenhang tussen de gebieden moet worden vergroot. Hierdoor kunnen ze van elkaars bezoekersstromen profiteren. Het streven is om er voor te zorgen dat in 2025 de winkelgebieden in Hulst een marktconforme omvang hebben.
Ook de supermarktwereld verandert continue. In de toekomst is geen ruimte voor nieuwe supermarkten. De beperkte uitbreidingsruimte die wordt gezien, kan worden ingezet voor versterking van het huidige aanbod.
Over de kernen, zoals Kloosterzande, Sint Jansteen en Kapellebrug, staat in de retailvisie het volgende: Behoud en concentratie van het huidige aanbod, omdat winkels erg belangrijk zijn voor de leefbaarheid van een kern. Nieuwe ontwikkelingen worden in principe niet ondersteund, wanneer deze buiten de bestaande structuur vallen. Het is beter om een compacter winkelgebied te hebben. Dat is aantrekkelijker.

Om dit toekomstbeeld in 2025 te realiseren zijn er drie aspecten van wezenlijk belang:

  1. Marketing en branding: Hulst maximaal op het netvlies bij de consument.
  2. Professionele organisatie & gezamenlijke aanpak.
  3. Excellent en gastvrij ondernemerschap.