Onderscheidingen bij jubileum toneel Steen

Op 18 november 2017 vierde Camere van Rhetorica Sint Jan Ten Steene het honderdjarig bestaan met onder andere een feestelijke receptie in De Warande, Wilhelminastraat 43 te Sint Jansteen. Tijdens deze receptie werden een Koninklijke Erepenning en twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Koninklijke Erepenning
Ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum van “het toneel van Steen” – zoals de vereniging in de volksmond wordt genoemd - heeft Zijne Majesteit de Koning besloten de vereniging te begiftigen met de Koninklijke Erepenning. Deze Erepenning - en de bijbehorende bescheiden - werden door burgemeester Jan-Frans Mulder uitgereikt aan de hoofdvrouw, mevrouw Emmy de Bot.

Koninklijke Onderscheidingen
Naast de Koninklijke Erepenning voor de toneelvereniging, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om aan twee leden van de vereniging een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen.
Gezien hun verdiensten kregen mevrouw Ria Thijs - Verdurmen en de heer Willy Dobbelaer een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Deze werden hen op zaterdag 18 november 2017 door burgemeester Jan-Frans Mulder opgespeld. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.