Ook Hulst sluit zich aan bij gelijke kansen alliantie

Deze week sloten de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dat gebeurde tijdens het werkbezoek van minister Wiersma aan Zeeuws-Vlaanderen. Namens de gemeente Hulst ondertekende wethouder Denis Steijaert de agenda’s van de alliantie. Daarin staan acties die de kansengelijkheid bevorderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties en de ondersteuning vanuit de Gelijke Kansen Alliantie. “Binnen de gemeente Hulst staat het onderwerp ‘gelijke kansen voor alle kinderen’ breed op de agenda. ‘Iedereen doet mee’ is dan ook binnen het coalitieakkoord de slogan. Het feit dat we nu samen met de andere gemeenten de Gelijke Kansen Alliantie aangaan, maakt dat we nog intensiever aan de slag kunnen met deze uitdaging”, aldus wethouder Denis Steijaert.
 
Over de Gelijke Kansen Alliantie
Het bevorderen van kansengelijkheid is een brede maatschappelijke opgave. Daarin zit een belangrijke rol voor het onderwijs. Het vertrekpunt is het versterken van de verbindingen binnen de driehoek school – thuis – omgeving.
Binnen de Gelijke Kansen Alliantie werkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke partners. Organisaties en personen worden gemobiliseerd en ondersteund om in netwerken vanuit de eigen context een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs.  
Ondertussen bestaat het netwerk uit ruim honderd gemeenten, honderden scholen in het funderend onderwijs, duizenden professionals, vertegenwoordigers van talloze maatschappelijke organisaties en van het bedrijfsleven. De GKA brengt dit netwerk in verschillende samenstellingen bijeen en maakt de verbindingen.