Ook komende drie jaar kunnen alle kinderen weer meedoen

Wakker liggen omdat uw kind niet kan meedoen op school of bij culturele activiteiten? Als het aan de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten ligt, is dat beslist niet nodig.
Op woensdag 11 december 2019 ondertekenden de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen gezamenlijk een nieuwe overeenkomst met Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Met de nieuwe overeenkomst is geborgd dat tot en met 2022 gebruik kan worden gemaakt van de ondersteuning van Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen.

De voorzieningen die Stichting Leergeld verstrekt, zorgen ervoor dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen op school. Dit is essentieel voor hun  ontwikkeling. Zo voorziet Stichting Leergeld in de deelname aan een schoolreisje, de vergoeding van de ouderbijdrage of de aanschaf van een laptop. Ook kunnen kinderen hun interesses volgen en hun talenten ontdekken met de voorzieningen die Stichting Leergeld aanbiedt. Stichting Leergeld verzorgt onder andere de aanmelding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten, zoals de contributie van een sportclub of het volgen van muziekles. Stichting Leergeld maakt voor deze aanvragen vaak gebruik van de faciliteiten van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor kinderen van vier tot achttien jaar, waarbij het gezin een inkomen heeft dat lager is dan 120 % van de bijstandsnorm.  Op de website www.leergeld.nl kan via de knop ‘Doe een Aanvraag!’ direct een aanvraag ingediend worden. Stichting Leergeld neemt persoonlijk contact op met de aanvrager en bespreekt de wensen en mogelijkheden voor ondersteuning.