Ook komende drie jaar kunnen kinderen weer meedoen

Wakker liggen omdat je kind niet kan meedoen op school of bij culturele activiteiten? Als het aan de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten ligt, is dat beslist niet nodig. Hiervoor ondertekenen de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen op woensdag 11 december 2019 gezamenlijk een nieuwe overeenkomst met Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Met de nieuwe overeenkomst is geborgd dat tot en met 2022 gebruik kan worden gemaakt van de ondersteuning van Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen.

De voorzieningen die Stichting Leergeld verstrekt, zorgen ervoor dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen op school. Dit is essentieel voor hun  ontwikkeling. Zo voorziet Stichting Leergeld in de deelname aan een schoolreisje, de vergoeding van de ouderbijdrage of de aanschaf van een laptop. Ook kunnen kinderen hun interesses volgen en hun talenten ontdekken met de voorzieningen die Stichting Leergeld aanbiedt. Stichting Leergeld verzorgt onder andere de aanmelding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten, zoals de contributie van een sportclub of het volgen van muziekles. Stichting Leergeld maakt voor deze aanvragen vaak gebruik van de faciliteiten van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor kinderen van vier tot achttien jaar, waarbij het gezin een inkomen heeft dat lager is dan 120 % van de bijstandsnorm.  Op de website www.leergeld.nl kan via de knop ‘Doe een Aanvraag!’ direct een aanvraag ingediend worden. Stichting Leergeld neemt persoonlijk contact op met de aanvrager en bespreekt de wensen en mogelijkheden voor ondersteuning.

Ondertekening
De ondertekening van de nieuwe overeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Terneuzen om 15.00 uur. Namens de gemeenten ondertekenen de drie wethouders de overeenkomst: mevrouw Poissonnier-Dekker namens de gemeente Sluis, mevrouw Stoker namens de gemeente Terneuzen en de heer Totté namens de gemeente Hulst.  Voor Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen zijn het de heer Loof als voorzitter en de heer de Bakker als bestuurslid die hun handtekening plaatsen.